knihovna Židovského muzea v Praze

Upozorňujeme návštěvníky, že knihovna bude 23. a 31. prosince 2014 uzavřena ve 13 hodin. Děkujeme za pochopení.

Attention: the library will be closed on Tuesday, December 23, 2014, and on Wednesday, December 31, 2014 at 1 p.m. Thank for your understanding.


Návrh na doplnění fondu

Pokud jste v katalogu nenašli knihu, která profilem odpovídá zaměření knihovny a považujete ji za významnou, můžete vyplnit formulář.
Prosíme o laskavé důsledné prověření, zda publikace v katalogu skutečně není a o uvedení Vaší mailové adresy, abychom se s Vami v případě potřeby mohli spojit. Na anonymní žádosti nebude brán zřetel.

 

Přehled titulů navržených k doplnění fondu
 

Pokud zpracováváte diplomovou/disertační/bakalářskou práci, která by svým zaměřením mohla být zajímavá pro čtenáře naší knihovny a pokud jste ochotni poskytnout ji ke studiu v naší studovně,
spojte se s námi, prosím.
 

Soupis oborových vysokoškolských prací
dostupných v knihovně ŽMP nebo v knihovnách příslušných kateder
 

Určitý druh dokumentů
Pokud si přejete zúžit vyhledávání v katalogu pouze na určitý druh dokumentů (např. diplomové práce, články z časopisů, ..., máte možnost výběru