Obsah nápovědy

Zavření nápovědy
Základy Na 
začátek

Navigace

Ve WWW OPACu můžete navigovat pomocí tlačítek vašeho prohlížeče nebo pomocí tlačítek pro navigaci v obrazovce WWW OPACu.

Obrazovku tvoří dva rámce. V horním se zobrazuje menu. Tento rámec se objevuje na každé obrazovce a nabízí klíčové funkce a volby uživatel. Ve větším spodním rámci se zobrazují různé možnosti vyhledávání a také obrazovky s výsledky vyhledávání.

Přihlášení

Zadejte číslo pod čárovým kódem na průkazce a heslo. Pak máte možnost si prohlížet údaje, které jsou o vás v knihovním systému uloženy, a ukládat změněná nastavení. K tomu, abyste mohli používat WWW OPAC, se nemusíte přihlašovat.

Typy vyhledávání

Ve WWW OPACu je možno používat až pět různých typů vyhledávání (jejich počet závisí na nastavení příslušné knihovny): základní, z více bází, z více polí, pomocí CCL a pokročilé vyhledávání. K tomu, abyste si vybrali určitý typ vyhledávání, stačí když klepnete na příslušný odkaz v obrazovce Vyhledávání. Více informací můžete najít v sekci Vyhledávání.

Má schránka Na 
začátek

Funkce Má schránka slouží k výběru záznamů, které by měly být uloženy do paměti. Pokud není čtenář přihlášen, jsou v této dočasné vyrovnávací paměti uchovávány pouze během dané relace. Do schránky můžete přidávat záznamy buď z obrazovky Úplné zobrazení záznamu, nebo ze seznamu výsledků dotazů. Tato možnost je závislá na oprávněních, které jsou definovány ve vašem uživatelském profilu a na nastavení knihovny.
Po přidání záznamů do schránky jsou všechny záznamy přidány do složky, která se jmenuje Schránka. Uživatel pak může vytvořit další složky a může do nich přesouvat záznamy ze složky Schránka a zpět.

Ze schránky můžete:

 • Ukládat záznamy na svůj osobní počítač

 • Ukládat záznamy na server

 • Odesílat záznamy na e-mailový účet, jehož adresu zadáte

Budete-li si chtít prohlížet obsah vaší schránky, klepněte v menu na volbu Má schránka.

Schránka se při vašem odhlášení automaticky vyprázdní.

Prohlížení Na 
začátek

Funkci Prohlížení můžete použít pro vyhledávání záznamů v katalogu, uspořádaných abecedně nebo číselně, stejně jako slovník. Výsledkem vašeho vyhledávání, pokud je úspěšné, je abecedně-číselně uspořádaný seznam. V určitém seznamu nebo indexu můžete pak listovat dopředu nebo dozadu. Nemusíte požívat velká písmena.

Budete-li chtít prohlížením vyhledávat záznamy:

Zvolte rejstřík, který byste si rádi prohlíželi, pak zadejte text, od kterého byste prohlížení rádi zahájili. Tento text se objeví na začátku rolovacího seznamu. Například zadáte-li a zobrazí se rejstřík od písmene a. Zadáte-li velká, zobrazí se abecední seznam, začínající od slova velká.

Zobrazení stručných záznamů Na 
začátek

V rejstříku můžete klepnout na tlačítko , abyste vyhledali seznam dokumentů, vztahujících se k danému rejstříkovému heslu (záhlaví). Všimněte si, že tlačítko je aktivní pouze když zvýrazněné heslo má připojené stručné záznamy.

Rejstřík Na 
začátek

V rejstříku se zobrazují hesla v abecedním pořadí, je uveden počet záznamů, obsahujících dané heslo, a případně též informace o tom, zda k heslu nejsou uložené vylučovací a/nebo přidružovací odkazy. Budete-li se chtít podívat na záznamy, související s heslem, klepněte na podtržené heslo. Jsou tři způsoby, jak se dostat k seznamu pro vyhledávání prohlížením:

 • Použitím funkce Prohlížení a výběrem indexu. Po zadání textu, kterým má seznam začínat, se zobrazí seznam pro vyhledávání prohlížením.

 • Použitím funkce Vyhledávání. Při prohlížení záznamů můžete klepnout na podtržené označení pole. Vzápětí se zobrazí seznam pro vyhledávání prohlížením pro daný kód pole záznamu. Když například klepnete na kód pole pro autorské údaje, zobrazí se abecední seznam autorů se jménem autora, z prohlíženého záznamu, na začátku.

 • Když si budete prohlížet seznam odkazů, pak klepnutí na podtržené označení pole vás přenese do příslušného rejstříku. Když například klepnete na pole Záhlaví, zobrazí se abecední seznam hesel od aktuálního hesla dále.
Znakové sady a Unicode Na 
začátek

Záznamy v katalogu jsou kódovány ve znakové sadě Unicode. Unicode umožňuje zobrazení velkého rozsahu abecedních znaků i s diakritickými znaménky a speciálními znaky.

Zobrazení znaků nad rámec ASCII Pokud uvidíte v některých záznamech ve WWW OPACu podivné znaky, může za to pravděpodobně váš prohlížeč. Knihovna může mít ve svých fondech dokumenty, které jsou psány znaky s diakritickými znaménky a používají se pro ně zvláštní symboly. Abyste tyto znaky viděli správně, potřebujete prohlížeč, který je nastaven tak, aby tyto znaky správně zobrazoval. Obecně platí, že váš prohlížeč by měl podporovat zobrazení Unicode (znakovou sadu UTF-8) a musí mít k dispozici vhodný font.

Přizpůsobení zobrazení Na 
začátek

Díky této možnosti můžete nastavit zobrazení údajů z vyhledaných záznamů ve tvaru, který upřednostňujete. Například si můžete zvolit jazyk komunikace se systémem a jazyk, který budete chtít použít pro vyhledávání v heslech tezauru. Můžete také nastavit pořadí, v němž budou záznamy seřazeny, a také formát, v němž budou zobrazeny. K tomu všemu můžete použít na obrazovkách Nastavení nebo Čtenář (osobní profil).

Databáze Na 
začátek

Seznam databází, které máte k dispozici, se zobrazí po klepnutí na tlačítko Databáze z menu. Vaše knihovna určuje, které databáze můžete používat pro vyhledávání.

Úplné zobrazení záznamu Na 
začátek

Při úplném zobrazení máte možnost prohlížet záznam v různých formátech, od standardních označení polí systému ALEPH až k těm, které používají abecední či číselné označení polí. Můžete si také vybrat styl katalogizačního lístku.

Úplné zobrazení má vazby, které vám umožňují přejít na:

 • Rejstřík

 • Jiné, podobné nebo příbuzné, záznamy (například ty, které mají stejný předmět).

 • Knihovní jednotky

 • Externí soubory, např. elektronický časopis
V úplném zobrazení můžete také použít určité další možnosti. Najdete je v liště Možnosti, kterou můžete vidět nad úplným zobrazením záznamu.

Abyste uložili záznamy do své trvalé schránky, klepněte na volbu Přidat do trvalé schránky. Tuto funkci můžete použít pouze po přihlášení do systému svým uživatelským jménem.

Budete-li chtít vybrané záznamy uložit do své schránky, klepněte na volbu Přidat do schránky. K záznamů, uloženým do schránky, můžete též připojit poznámky.

Jestliže budete chtít najít v jiných databázích podobné záznamy, klepněte na volbu Lokalizovat.

Budete-li chtít daný záznam použít pro vytvoření požadavku na meziknihovní výpůjčku z jiné knihovny, klepněte na volbu Požadavek MVS. Záznam můžete také uložit na svůj lokální počítač nebo jej můžete odeslat e-mailem.

Budete-li chtít záznam uložit na server, klepněte na volbu Uložit na server. Tuto volbu máte možnost použít pouze tehdy, když ve svém uživatelském profilu máte definováno oprávnění pro ukládání.

Historie Na 
začátek

Funkce Historie vám umožňuje prohlížení vašich rešeršních dotazů, které jste si uložili při vašich předchozích návštěvách elektronického katalogu knihovny. Tyto rešeršní dotazy jsou uloženy do trvalé vyrovnávací paměti a mohou být v budoucnosti použity jako záložky. Své dotazy můžete uložit do vyrovnávací paměti Historie z obrazovky Předchozí dotazy.

Budete-li si chtít prohlížet vámi uložené dotazy, klepněte na volbu Historie z menu.

Z uložených rešeršních dotazů v obrazovce Historie můžete znovu spouštět své rešeršní dotazy tak, že klepnete na Hledat, nebo je můžete z trvalé vyrovnávací paměti vymazat. Všimněte si, že hodnota, zobrazená ve sloupci Počet záznamů, znamená počet záznamů, které byly vyhledány v době, kdy daný rešeršní dotaz byl použit pro vyhledávání poprvé.

Knihovní jednotky Na 
začátek

Jestliže si budete chtít zobrazit údaje o knihovních jednotkách pro danou knihovnu, měli byste:

v obrazovce seznam výsledků klepnout na podtržené jméno knihovny ve sloupci Knihovny/jednotky

nebo

v obrazovce Úplné zobrazení záznamu klepnout na odkazy Všechny jednotky.

Objeví se okno Knihovní jednotky, které obsahuje seznam jednotek ve fondu dané knihovny. Jestliže budete chtít zadat požadavek na výpůjčku dané jednotky, můžete v okně Knihovní jednotky použít odkaz Požadavek.

Meziknihovní výpůjčky Na 
začátek

Tato funkce umožňuje, abyste zadali požadavek na dokument z jiné knihovny či na jeho kopii. Můžete si půjčit knihu nebo časopis, nebo požádat o zhotovení kopie pro vás zajímavého dokumentu. V obrazovce meziknihovní výpůjčky zadejte co nejvíce informací. Pole, označená hvězdičkou, jsou povinná. Tuto volbu můžete použít pouze tehdy, když jste přihlášeni a máte nutná oprávnění.

Čtenář Na 
začátek

V této obrazovce si můžete prohlížet informace o svých výpůjčních aktivitách v knihovně a můžete také online prodlužovat své výpůjčky. Můžete také definovat možnosti zobrazení, kterým při svému používání WWW OPACu dáváte přednost.

K tomu, abyste se dostali ke svému čtenářskému kontu, musíte použít heslo, které brání neoprávněnému přístupu k vašim údajům. V případě, že budete chtít své heslo změnit, použijte obrazovku Přihlášení.

Předchozí dotazy Na 
začátek

Budete-li si chtít prohlédnout výsledky vašich předchozích dotazů, zahrnout je do nových dotazů nebo je kombinovat do jednoho výsledného souboru.

 • Budete-li chtít vidět seznam vyhledávání, které jste provedli během aktuálního přihlášení, klepněte na volbu Předchozí dotazy v menu.

 • Jestliže si budete chtít vyhledávání znovu prohlédnout, vyberte si je a klepněte na Zobrazit.

 • Jestliže budete chtít vyhledávání vymazat, vyberte si je a klepněte na Vymazat.

 • Budete-li chtít kombinovat dvě nebo více vyhledávání, vyberte si je a klepněte na Kombinovat, což vám dá možnost pracovat různými způsoby s dvojicemi souborů vyhledaných záznamů.
Pokud například hledáte Plzeň a pak chcete stejný dotaz použít pro Karlovy Vary, můžete oba dotazy zkombinovat tak, že zvolíte logické operace:and, or, První a ne druhý, Druhý a ne první.

Při kombinaci pomocí operací První a ne druhý a Druhý a ne první můžete použít pouze dva soubory vyhledaných záznamů.

Požadavky na výpůjčku Na 
začátek

Budete-li chtít zadat požadavek na výpůjčku jednotky:

 • klepněte na podtržený název pole Knihovní jednotky v úplném zobrazení záznamu. Zobrazí se seznam jednotek ve fondech dané knihovny.
V seznamu knihovních jednotek můžete:
 • Klepnout na odkaz Objednat (pokud se zobrazuje), abyste mohli zadat požadavek na výpůjčku.

 • Klepnout na odkaz Kopie (pokud se zobrazuje), abyste mohli zadat požadavek na kopii.

 • Klepnout na odkaz Detaily, abyste si mohli prohlédnout údaje záznamu dané jednotky.
Jestliže je v seznamu uveden odkaz na výpůjční lhůtu, znamená to, že jednotka je aktuálně vypůjčena. Když klepnete na odkaz pro výpůjční lhůtu, můžete vidět údaje o čtenáři (pokud to knihovna připouští), který má jednotku vypůjčenou.

Ukládání výsledků vašich dotazů s jejich odesílání e-mailem Na 
začátek

Jakmile jste si vybrali záznamy, můžete si je uložit nebo je můžete poslat e-mailem.

Pokud budete chtít poslat záznam nebo seznam záznamů e-mailem:

 1. Klepněte na Uložit/odeslat, čímž vyvoláte formulář pro odeslání vybraných záznamů e-mailem nebo jejich uložení.

 2. Zvolte formát záznamu a vyplňte pole pro e-mailovou adresu. Údaje Jméno, Předmět a Text jsou nepovinné, ale mohou být užitečné při zpracování vašeho e-mailu.

 3. Klepněte na Odeslat/uložit.
Pokud budete chtít záznamy uložit na svůj lokální počítač:

 1. Klepněte na Uložit/odeslat, čímž vyvoláte formulář pro odeslání vybraných záznamů e-mailem nebo jejich uložení.

 2. Zvolte formát záznamu.

 3. Pole pro e-mailovou adresu nevyplňujte. Údaje Jméno, Předmět a Text jsou nepovinné.

 4. Klepněte na Pokračovat. Objeví se obrazovka Uložení souboru na PC.

 5. Klepněte na Uložit vybrané. Systém vám pro kontrolu zobrazí vámi zadané údaje pro ukládání a pojmenování souboru.
Volbu Uložit na server můžete použít v seznamu výsledků dotazu pro uložení vybraných záznamů nebo jejich podmnožiny na server. Tato volba je k dispozici pouze těm čtenářům, kteří mají ve svém uživatelském profilu definováno oprávnění pro ukládání.

Vyhledávání Na 
začátek

Tato funkce umožňuje nalezení záznamů po zadání slov nebo slovních spojení. Budete-li chtít provádět jakékoliv vyhledávání, klepněte v menu na příslušnou volbu. Ve WWW OPACu máte k dispozici pět různých typů vyhledávání: základní, z více bází, z více polí, pomocí CCL a pokročilé vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání Na 
začátek

Při pokročilém vyhledávání můžete v bázi vyhledávat pomocí klíčových slov. Pro výběr polí pro vyhledávání a definování režimu vyhledávání můžete použít menu se seznamem přístupových souborů. Ve WWW OPACu vám knihovna může pro vyhledávání nabídnout různá pole, například autorské údaje, předměty (předmětová hesla) a názvové údaje. Pro vztahy mezi těmito poli je nastaven logický operátor AND. Budete-li se chtít podívat na seznam záznamů, můžete klepnout na blízký odkaz ve sloupci Počet záznamů.

Základní vyhledávání Na 
začátek

V této obrazovce si můžete vybrat pole, která budete používat pro vyhledávání, například Autor, Předmět, Rok vydání, Systémové číslo a další podle uvážení knihovny, a můžete zadat klíčová slova. Můžete používat malá písmena i pro vyhledávání záznamů, v nichž byly při zápisu příslušných řetězců použita písmena velká. Pro vyhledání můžete ve svém dotazu použít všechny logické operátory: AND, OR a NOT. Slova AND/OR/NOT můžete použít v dotazu jako skutečná slova (tedy nikoliv ve významu logických operátorů) pokud jsou součástí slovního spojení, jako například TIT=gone but NOT forgotten nebo jestliže jsou operátory uvedeny v uvozovkách, například WTI=gone but "NOT" forgotten (NOT je psáno velkými písmeny za účelem zdůraznění - v rešeršním dotazu mohou být použita písmena malá.

Pro vyhledání sousedících slov použijte Ano jako odpověď na otázku Blízkost slov?.

Vytváření rešeršního dotazu Na 
začátek

Rešeršní dotaz je omezen na počet záznamů, nastavený systémem (například 5000). Kromě toho může knihovna omezit počet zobrazených záznamů ze souboru vyhledaných záznamů a počet záznamů ze seznamu výsledků, které je možné řadit.

Systém ALEPH podporuje logické operátory and, or a not. Pokud není operátor uveden, předpokládá se použití operátoru and. Operátory můžete zapisovat pomocí anglických slov nebo pomocí následujících konvencí:

 • AND = + (znaménko plus)

 • AND = & (znak ampersand)

 • OR = | (dlouhá svislá čára)

 • NOT = ~ (vlnovka, tilda)
Každé vyhledávání může být dále omezeno na určitý jazyk, formát, roky vydání a umístění (signaturu). Tato omezení můžete definovat ve spodní části každé z obrazovek pro vyhledávání.

Kromě toho se v dolní části obrazovky pro vyhledávání zobrazují tipy pro vyhledávání a další pravidla, která můžete pro všechny typy vyhledávání použít:

Znaky ? nebo * (hvězdička) mohou nahrazovat část slova (napravo, uprostřed, nebo vlevo) v rešerším dotazu. Nikdy však nemohou být v jednom textovém řetězci použity vícekrát.

Znak # může být použit pro vyhledání slov v různých pravopisech v případě, kdy jedna verze slova má o jeden znak více, než druhá verze téhož slova. Například zadáním colo#r umožníte vyhledání záznamů, ve kterých je použito jak slovo color, tak colour.

Znak ! může být použit pro nalezení záznamů se slovem, v němž se může lišit jediný znak. Například filo!ofie nalezne záznamy obsahující jak slovo filosofie, tak filozofie.

Znak % následovaný číslem může být umístěn mezi dvěma slovy. Tím naznačujete, že chcete vyhledat záznamy, v nichž se zadaná slova objevují do určité vzdálenosti od sebe a na jejich pořadí vám nezáleží. Například dotaz česká %3 republika nalezne záznamy obsahující slovní spojení Česká republika a Česká a Slovenská federativní republika.

Znak ! následovaný číslem může být umístěn mezi dvěma slovy. Tím naznačujete, že chcete vyhledat záznamy, v nichž se zadaná slova objevují v určité vzdálenosti od sebe ve stejném pořadí, v jakém jste slova zadali. Při zadání česká !3 republika budou nalezeny jen záznamy, obsahující Česká republika a Česká a Slovenská federativní republika, ale nikoliv Republika česká.

Symboly -> (pomlčka a znak pro větší než) mohou být umístěny mezi dvěma slovy. Tím naznačíte, že chcete vyhledat záznamy, které mají slova od (a včetně) prvního slova až do slova druhého. Toto je zejména užitečné pro vyhledávání záznamů podle roků vydání. Symboly NEmůžete nahradit slovem do.

Příklad správně zadaného dotazu: 1993 -> 1996

Vyhledávání pomocí jazyka CCL Na 
začátek

Pro vyhledávání slov v několika různých indexech zároveň můžete použít příkazový jazyk CCL (Common Command Language). Musíte zadat kód přístupového souboru a vyhledávané slovo. V následující sekci Kódy CCL jsou uvedeny zkratky, které můžete pro CCL použít.

Příklad:

((wau=carlyle or ruskin or hegel) and (wti=kultur?)) not (wsu=uměn? or wsu=uměl?)

Tento dotaz vyhledá všechny záznamy dokumentů, napsaných osobami se jmény Carlyle nebo Ruskin nebo Hegel a zároveň obsahující v názvu slovo, které začíná kultur (například kultura, kultury, kulturní atd.) a které zároveň neobsahují v předmětu (předmětovém heslu) slova začínající uměn nebo uměl, tedy například umění, umělecký, umělec atd.

Kódy CCL Na 
začátek

Příkazový jazyk, používaný v systému ALEPH, zná mj. tyto zkratky:

LCC - LC Class
LCN - LC Shelf
MDT - Mezinárodní desetinné třídění
TIT - Názvy
AUT - Autoři
IMP - Nakladatelské údaje
SUB - Předmětová hesla
SRS - Edice
SIG - Signatura
WRD - Slova z většiny údajů
WTI - Slova z názvových údajů
WAU - Slova z autorských údajů
WPE - Slova z autorských údajů
WCO - Slova z údajů o korporacích
WME - Slova z názvů akcí
WUT - Slova z názvových údajů
WPL - Slova z míst vydání
WPU - Slova z názvů nakladatelů
WSU - Slova z předmětových hesel
WSM - Slova z geografických označení
WST - Slova použitá v poli STA (status)
WGA - Slova z geografických označení
WYR - Rok vydání

Vyhledávání z více bází Na 
začátek

Pro vyhledávání ve více bázích najednou můžete použít příslušnou volbu z menu. Tak můžete jedním dotazem vybrat soubor záznamů ve vámi vybraných bázích, které se vyhovují vámi zadaným kritériím. Když klepnete na Pokračovat, zobrazí se seznam předchozích dotazů.
Vyhledávání z více polí Na 
začátek

Pro vyhledávání z více polí můžete v jednom dotazu použít více skupin slov, než jednu. Čím více polí vyplníte, tím více vyhledávání zúžíte.

Práce se seznamem výsledků Na 
začátek

Seznam záznamů se objeví v okně Výsledky dotazu. Pokud jste zadali úspěšný rešeršní dotaz nebo pokud jste klepli na podtrženou položku v seznamu pro prohlížení, zobrazí se seznam výsledků v obrazovce Výsledky dotazu. V této obrazovce se může zobrazovat až 1000 záznamů. Je v ní uvedeno kolik záznamů uspokojuje zadání vašeho dotazu. Každý záznam v obrazovce Výsledky dotazu je pořadově očíslován. Výsledky vyhledávání si můžete zobrazit v různých formátech.

Máte dvě možnosti pro to, abyste se rychle v seznamu přemístili na požadované záznamy v souboru: Přejí na text a Přejít na #. Příslušné volby jsou umístěny na seznamem výsledků.

Na obrazovce výsledků se zobrazuje poměrně hodně informací. Vyhledávání se zobrazuje na obrazovce vlevo nahoře pod hlavním menu. Pod těmito volbami můžete najít řadu dalších možností. Jejich přehled je uveden níže.

Vytvořit podmnožinu Na 
začátek

Možnost Vytvořit podmnožinu vám umožňuje pracovat se skupinou záznamů, vybraných ze souboru vyhledaných záznamů. Vyberte záznamy ze seznamu výsledků dotazů a klepněte na Vytvořit podmnožinu. V seznamu výsledků se pak zobrazí pouze záznamy, které jste uložili do podmnožiny. S podmnožinou můžete pracovat stejně jako se souborem výsledků: záznamy můžete vybírat, přidávat do seznamu, posílat e-mailem nebo z nich můžete vytvářet jinou podmnožinu.

Nová podmnožina bude v obrazovce Předchozích dotazů zachována, dokud se neodhlásíte z WWW OPACu. Jediným způsob, jak můžete rozlišit podmnožinu od úplného souboru záznamů je porovnání počtu záznamů - není žádná změna v popisu rešeršního dotazu, protože originální vyhledávání se nezměnilo. V rámci obrazovky Předchozí dotazy mohou být podmnožiny kombinovány s výsledky jiných dotazů nebo s jinými podmnožinami.

Podrobnější nápovědu můžete najít v části Předchozí dotazy.

Filtr Na 
začátek

Díky filtrování výsledků pomocí různých filtrů (rok vydání, dostupnost, rozmezí údajů-abecedních i číselných, datum vytvoření záznamu) se můžete podívat na podmnožinu z výsledků vašeho aktuálního vyhledávání.

Hodnocení (vážení) Na 
začátek

Výsledky vyhledávání můžete ohodnotit (zvážit) přidáním dalšího slova k rešeršním termínům, které jste použili při aktuálním vyhledávání. Záznamy jsou hodnoceny podle vzorce, ve kterém se bere v úvahu počet výskytů slova v záznamu a váha, která byla definována pro daný přístupový soubor (například pokud se zadané slovo objevuje v názvu, bude mít větší váhu).

Zpřesnění Na 
začátek

Zpřesnění slouží k rozšíření nebo k zúžení vaší rešeršní strategie tak, že rozšíříte počet termínů, které jste použili pro vyhledávání, nebo vytvoříte podmnožiny ze svého vyhledávání. K úpravám svého dotazu můžete také použít příkazový jazyk CCL (Common Command Language). Můžete také přidat další rešeršní termíny, pokud použijete možnosti z menu, v němž jsou uvedeny přístupové soubory, které můžete použít. Nebo můžete provést zcela nové vyhledávání.

Řazení Na 
začátek

Pro řazení vyhledaných záznamů můžete použít předem definované možnosti. Kromě toho můžete v tabulce Stručné zobrazení klepnout na hlavičku sloupce, čímž seřadíte seznam podle hodnot, uvedených v daném sloupci.

Zavření nápovědy